Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financi?½le moeilijkheden

By Mieke Olaerts

Het beginsel van de beperkte aansprakelijkheid vormt een van de belangrijkste kenmerken die kapitaalvennootschappen attractief maakt. Dit beginsel in combinatie met de vennootschappelijke structuur kan een bron vormen voor talrijke belangenconflicten tussen diegenen die betrokken zijn bij het functioneren van de vennootschap. Het belangenconflict tussen de aandeelhouders en bestuurders enerzijds en de crediteuren van de vennootschap anderzijds, staat in dit boek centraal. Dat belangenconflict wordt op de spits gedreven wanneer de vennootschap in financi?le zin in moeilijk vaarwater terechtkomt. In het boek worden de denkbare scenario's behandeld waarmee een in financi?le moeilijkheden verkerende vennootschap wordt geconfronteerd. In het eerste deel wordt een aantal belangwekkende reorganisaties uit de praktijk en de consequenties daarvan voor de verschillende betrokkenen besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de onderlinge verhouding en spanning tussen de aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap. Het onderzoek is uniek in die zin dat niet enkel aandacht wordt besteed aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurders. De mogelijkheden voor het toekennen van een grotere rol, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) binnen een in financi?le moeilijkheden verkerende vennootschap worden daarnaast nader ge?xploreerd. De aansprakelijkheidspositie van de aandeelhouders vormt in het huidig tijdsgewricht een leerstuk van toenemende aandacht, met name in het kader van de flexibilisering van het BV-recht. Deze aanpak, doorspekt met praktijkvoorbeelden en theoretische beschouwingen, mede in rechtsvergelijkend perspectief, maakt het werk onmisbaar voor zowel de theoreticus als de praktijkjurist.


424 pages

Publication Date: 10/23/2007
Format: Paper
ISBN: 9789050957427