Milton Friedman

By Lars Christensen

I denne bog redeg?res for Friedmans v?sentligste bidrag til ?konomisk teori og moderne liberal t?nkning. Milton Friedman, monetarismens fader, har v?ret en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige ?konomer. Hans bidrag til ?konomisk teori har siden midten af 1940'erne skabt enorm debat blandt ?konomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk p? udviklingen af ?konomisk teori indenfor en lang r?kke omr?der - lige fra forbrugsteori og penge- og inflationsteori til ?konomisk historie og forst?elsen af ?konomisk politik. Friedman blev tildelt Nobelprisen i ?konomi i 1976. Friedman har desuden v?ret en af de intellektuelle hovedkr?fter bag den liberale b?lge, der er skyllet ind over den vestlige verden siden 1980'ernes begyndelse.


Publication Date: 9/9/2002
Format: Paper
ISBN: 9788757408126